Referenser

Sollentuna, före
Sollentuna, efter
Sollentuna, före
Rosor och Pioner kommer mer till sin rätt om man får bort ogräset och gör en tydligare gräns mellan rabatt/gräsmatta.

Efter
Här har gränsen tydligaregjorts med hjälp av en stålkant. Men även Nepeta, Salvia och Nävor som tillkommit gör den mer tilltalande.
Skälby, före Skälby, efter
Skälby, före
Ibland hinner man inte med ogräsets framfart.

Efter
Nyrensat och påfyllt i rabatten av både jord och blommor gör stor skillnad.